Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#18 Mersin İli Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı


Akdeniz foku (Monachus monachus), Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı Listede soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırılmıştır. Tür, bu kritik durumundan dolayı ülkemizin de taraf olduğu Barselona Sözleşmesi’nin Eki olan Cenova Deklorasyonu, Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (BARSELONA) (Türler Dördüncü Protokolü), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN) (Ek II) ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca, 1380 Sayılı Su Ürünleri, 4915 Sayılı Kara Avcılığı ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile de ulusal düzeyde korunmaktadır.
Mersin İli kıyıları, Akdeniz fokları açısından Türkiye kıyılarındaki önemli yaşam alanlarını barındırmaktadır. Proje alanında izleme çalışmaları, 1994 yılından bu yana çeşitli ilgi grupları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, İlin tüm kıyılarını kapsayacak, tüm birey ve yaşam envanterini ortaya çıkaracak, eğitim ve bilinçlendirmenin destekleneceği bilinçlendirme çalışmalarını tamamlayacak etkinlikler alan bazında irdelendiğinde eksik kalındığı tespit edilmiş olup; bu projenin hazırlanmasına gereksinim duyulmuştur.
Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı Projesi; gerek uluslararası yükümlülüklerimiz, gerekse ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklarımız gereği; Biyolojik zenginliğimiz ve değerimiz olan Akdeniz fokunun (Monachus monachus) korunması, neslinin devamını tehdit eden faktörler ve bu faktörlerin engellenmesi için yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Mersin İli’nde Tür Koruma Eylem Planı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) VII. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü tarafından hazırlattırılmıştır.
Proje kapsamında; Mersin İli sınırlarında türün yaşadığı mağara ve birey sayıları belirlenmiş, türü ve yaşam alanlarını tehdit eden faktörler ortaya konulmuş ve tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler belirlenmiştir, bu türün neslinin devamı için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, halkı bilinçlendirmek için eğitimler planlamış ve bu eğitimlerde kullanılan materyaller türün tanınması ve korunmasında faydalı olacak bilgileri içerecek şekillerde oluşturulmuştur.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!