Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#19 Denizli İli Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi, Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi İşiz

Sulak alanlar, doğal faktörlere ve insan etkilerine açık, biyolojik çeşitliliğin en çok olduğu dinamik alanlardır. Biyolojik çeşitliliğin ve verimliliğin en yoğun olduğu bu alanlar tarih boyunca insanoğlunun aşırı kullanımına maruz kalmıştır. Yaşamın çekirdek kaynağı olan bu alanların insanoğlu tarafından daha akılcı kullanılabilmesi için ilgili taraflar arasında asgari müştereklerde buluştukları bir kapsamlı anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bu kapsamlı anlaşmayı sağlayacak olan yönetim planıdır. Ancak Yönetim Planının oluşturulması için de Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesinin tamamlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışma; Buldan Yayla Gölü (Süleymanlı Gölü) ve bu göl çevresinin (alt havza bazında), Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği dikkate alınarak, Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Değerlendirme çalışmalarını kapsamıştır.

Aralık 2012 tarihinde tamamlanmış olan Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi; 2 aşamada yürütülmüştür. I. Aşamanın tamamlanmasından sonra II. Aşama çalışmaları başlatılıp bitirilmiş ve II. Aşamadaki çalışmalar İdare ve Genel Müdürlük ile birlikte yürütülmüştür.

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!