Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#24 Çamlıdere Yediören Mikro Havzası Ekolojik Dönüşüm Planı

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Orman-Köy İlişkileri (OR-KÖY) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de hazırlanan Ekolojik Havza Planı, ülkemizin ilk Ekolojik Havza Planı olarak tamamlanmıştır.

Planın amacı; Ankara İli Çamlıdere İlçesi Yediören Mikro Havzasında (Yediören, Akkaya, Gümele ve Bayındır köylerinden oluşan) geleneksel kullanımlar, ürünler ve değerler ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını sağlamak, ekolojik tabanlı gelir getirici faaliyetleri desteklemek, geleneksel yaşam biçimlerini korumak, yaşatmak ve topluluklar arasında işbirliğini güçlendirerek kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak, olarak tasarlanmıştır. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını ve ekolojik yaşam biçimlerini destekleyip geliştirerek sürdürülebilir kırsal ve sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak söz konusu planın ana hedefi olmuştur.

Plan kapsamında; tarım, ekoloji, ormancılık, sosyo-ekonomik yapı, mimari, enerji, yöresel ürünler-el sanatları, atıkların geri dönüşümü, yönetişim, ekoturizm-ziyaretçi yönetimi ve işbirliği taslak protokolleri başlıkları altında değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere yönelik alt programlar hazırlanmıştır. Tamamlanmış olan planın en önemli çıktısı Yediören Köyünde uygulamaya geçmiş kereste atölyesidir.

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!