Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#25 Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sulak Alan Yönetim Planı

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sulak Alanı, Küçük Melen Alt Havzası sınırları içerisinde kalmaktadır. Proje alanı idari bölünüş olarak, Düzce İli sınırları içerisinde Düzce Merkez İlçesine bağlı Gölormanı Köyü ile Gölyaka İlçesine bağlı Hamamüstü Köyü ve Hacıyakup Köyü olmak üzere 3 köyü kapsamaktadır.

Sulak Alan Yönetim Planı kapsamında; Efteni Gölü ve çevresindeki doğal çevre özellikleri, doğal kaynakların kullanımı ve sosyo-ekonomik özellikler tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Tamamlanan çalışmada Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi esaslarına uyulmuş, sınıflama ve bölgeleme çalışmalarında da Bern Listesi, IUCN Uluslararası “Red Data List”, Ulusal “Red Data List”, Ramsar Kriterleri ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği esas alınmıştır.

Planlama alanı içerisinde yöre halkının varlığı da göz önüne alınarak, ekonomik ve ekolojik bütünlük içerisinde, doğal yaşamın devamlılığını sağlanacak şekilde plan, koruma-kullanma dengesi gözetilerek tamamlanmıştır
.

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!