Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#6 Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi


Özel Çevre Koruma Bölgeleri, insan baskısının söz konusu olduğu, önemli biyolojik çeşitlilik unsurlarını içeren alanlardır. Doğal değerler ile insan faaliyetlerinin etkileşiminin belirlenmesi, bu alanların etkin yönetimi ve alandaki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı bakımından önemlidir. Doğal değerlerin sorunlarının ve tehlikelerinin tespit edilip alınacak tedbirlerin bir plan çerçevesinde ortaya konması gerekmektedir.

Akdeniz fokunun (Monachus monachus) korunması amacıyla 1990 yılında ilan edilen 2007 yılında ise sınırları genişletilen Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi; İzmir İli, Eski Foça İlçesi ve çevresini kapsamaktadır. Kara, kıyı ve deniz bileşenlerini barındıran Foça ÖÇKB, bu nedenle, doğal çeşitlilik açısından zengin olan insan faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir bölgedir. Tüm kıyı alanları gibi bu alanında bütünleşik kıyı alanı yönetimi esaslarına göre yönetilmesi, barındırdığı değerler nedeniyle, doğal kaynakların yönetiminde sürdürülebilirlik ve tedbirlilik ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce firmamıza hazırlattırılan Yönetim Planı’nın amacı; Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkları korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesini koruma kullanma dengesini kurarak sağlamak ve doğa koruma bilincini artırmaktır.

Bu amaç kapsamında farklı dönemlerde çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, alanı önemli kılan ekolojik ve sosyo-ekonomik özellikler belirlenmiş, yönetim planı için ideal (uzun dönem) hedefler, yönetimi etkileyen faktörler, uygulama hedefleri ve yönetimi bu hedeflere ulaştıracak faaliyetler belirlenmiş ve her faaliyet için faaliyet planları hazırlanmıştır. Çalışma neticesinde 4 ideal hedef, 27 uygulama hedefi ve yönetimi bu uygulama hedeflerine ulaştıracak 49 faaliyet tanımlanmıştır. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 21 kurum, 3 Üniversite ve 14 STK, kooperatif ve oda destek ve katkıda bulunmuştur. Ayrıca, çalışma kapsamında arazide yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Foça ÖÇKB’deki hassas bölgeler belirlenmiş ve bu bölgelere ait plan kararları geliştirilmiştir.

Projenin uygulama evresi devam etmektedir.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!