Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#10 İzmir İli Akzambak (Lilium candidum ) Tür Koruma Eylem Planı


İzmir ili sınırları içerisinde gerçekleştirilen "Ak zambak (L. candidum) Tür Eylem Planı", ülkemizdeki doğal popülasyonları hakkında literatürde oldukça az bilgiye sahip olduğumuz L. candidum'un yeni popülasyonlarının bulunması, doğal popülasyonlardaki yaşam döngülerinin, ekolojik ve iklimsel isteklerinin ortaya konulması, yayılış sınırlarının belirlenmesi, birey sayılarının belirlenmesi, popülasyonlarını tehdit eden faktörlerin belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışma kapsamında L. candidum' un İzmir ili sınırları içerisinde yayılışının boyutları, doğal popülasyonlarının varlığının teyidi, türün gelişiminde ve yayılışında olumsuz etkileri olan “sınırlayıcı faktörler” ile popülasyonlarını ve habitatlarını tehdit eden (biyotik ve abiyotik) faktörlerin ortaya konulması, türün popülasyon özellikleri, habitat istekleri, birey sayısı, popülasyon yayılış sınırları, çoğalma ve hayatta kalma stratejileri ve birlikte yaşadıkları bitki türleriyle olan ilişkilerinin incelemesi konuları ele alınmıştır. Bununla beraber İzmir ili L. candidum popülasyonlarına in-situ ve ex-situ koruma ve üretim stratejileri geliştirilmesine yönelik öneriler de çalışma kapsamında oluşturulmuştur.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!