Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#30 Manisa Mesir Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

Mesir Tabiat Parkı; Manisa İli, Merkez İlçesi sınırları dâhilinde, Spil Dağı’nın kuzey eteklerinde yer almaktadır. 7,4 ha büyüklüğe sahip Tabiat Parkı, Manisa Kent Ormanı ile sınır komşuluğu yapmakta olup; bu sınır komşuluğu Tabiat Parkı’nda ki doğal yapıya destekleyici bir faktör olarak katkı sağlamaktadır.

Tabiat Parkı içinden geçen ve temiz su kaynağı niteliğinde olan Bozköy deresi, planlama alanı için doğal, rekreasyonel ve görsel kaynak değeri özelliği taşımaktadır. Bunun dışında, Tabiat Parkı alanının gözlem noktalarından kolaylıkla algılanabilecek yakınlıkta bulunan Su Bendi Kalıntısı Cumhuriyet Dönemi yapılarından olup, herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır. Bu bent esasen un öğütmek için yapılmış değirmenin bir parçası olup, günümüze sadece Tabiat Parkı içinden gözlemlenen kalıntıları ulaşmıştır. Görsel ve kültürel değere sahip olan Su Bendi kalıntısı dışında, Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan Sinan Dede mezarı da kültürel bir değere sahip olup, Tabiat Parkı’nın önemli destekleyici değerlerindendir.

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!