Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#5 Manisa Süreyya Tabiat Parkı Gelişme Planı

Manisa İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Süreyya Tabiat Parkı 4,85 hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Alan 11.07.2011 tarihli Bakan Oluru ile Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir. Doğal ve kültürel kaynak değerleri kamusal önem taşıyan Süreyya Tabiat Parkı sınırları içerisinde koruma – kullanma dengesinin sağlanması amacıyla, Tabiat Parkı işletmecisi ile Turunç Peyzaj Tasarım Planlama Uygulama Proje İnşaat Orgaznizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ile Süreyya Tabiat Parkı Gelişme Planı çalışması tamamlanmıştır.

Gelişme Planı; I. Aşama Çalışma Yönteminin ve İş Programının Oluşturulması, II. Aşama Analiz (Veri Toplama), III. Aşama Sentez-Verilerin Değerlendirmesi ve IV. Aşama Planlama olmak üzere toplam dört aşamadan oluşmaktır. Planlama sürecinde, gelişme planı ekibindeki uzmanlar tarafından, alanın biyolojik, ekolojik, jeolojik, jeomorfolojik, iklimsel, tarihi-kültürel, turizm-rekreasyonel ve sosyo-ekonomik özellikleri hakkında bilimsel dokümantasyon ve veri tabanı oluşturularak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ofis çalışmaları, literatür taraması ve arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!