Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#9 Muğla İli Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı


Dünyadaki nüfusunun yaklaşık 500–600 olduğu tahmin edilen Akdeniz Foku (Monachus monachus H.), bugün sadece Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşamaktadır. Bu canlı türü açısından en önemli tehdit faktörlerinden bir tanesi insanlar ve insanlara ait olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerden dolayı türün populasyon büyüklüğü yıllara bağlı olarak azalmaktadır. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı Listede soyu kritik derecede tehdit altında olan (CR) tür olarak sınıflandırılmıştır.

Tür, bu kritik durumundan dolayı ülkemizin de taraf olduğu Barselona Sözleşmesi’nin Eki olan Cenova Deklorasyonu, Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (BARSELONA) (Türler Dördüncü Protokolü), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN) (Ek II) ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca, 1380 Sayılı Su Ürünleri, 4915 Sayılı Kara Avcılığı ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile de ulusal düzeyde korunmaktadır.

Muğla İli Milas-Bodrum İlçe kıyıları, Akdeniz fokları açısından Türkiye kıyılarındaki önemli yaşam alanlarını barındırmaktadır. Gerek uluslararası yükümlülüklerimiz, gerekse ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklarımız gereği; korunması gereken Akdeniz foku (Monachus monachus)’nun neslinin devamını tehdit eden faktörler ve bu faktörlerin engellenmesi için yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridinde Tür Eylem Planının hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı” projesi kapsamında; Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı Listede de soyu kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz Keşiş Foku (Monachus monachus) türünün Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi sınırlarında bulunan yaşam alanlarının korunmasına temel olacak araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda denizde teknik araştırma ve gözlemler yapılarak balıkçılar ve halk ile görüşülmüş Akdeniz Foku ile ilgili bilgi düzeyleri ve hassasiyet durumları değerlendirilmiştir.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!