Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#1 Muğla Seydikemer Krom Ocağı Rehabilitasyonu projesi


Ülkemiz tarafından 20.10.2000 tarihinde imzalanan ve 1 Mart 2004 tarihinde uluslararası platformda yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi gereğince taraflar peyzajı korumaya yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya koymayı taahhüt etmektedir. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen söz konusu sözleşmeye göre peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi ve yeniden oluşturulması gerekmektedir.

6831 sayılı Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde gereken izin işlemleri ile madeni alınan sahaların rehabilitasyonu, takibi ve denetimine ait iş ve işlemler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.

Maden alanlarında doğal dengenin yeniden kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesi, ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin mümkün olduğu ölçüde geri kazandırılması için rehabilitasyon teknik özellikler dokümanına, teknik izahnameye ve rehabilitasyon projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede ‘’Seydikemer Krom Ocağı Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması’’ projesi madencilik faaliyetlerine bağlı olarak bozulan ve etkilenen proje alanı ve yakın çevresinin, biyolojik ve teknik yöntemlerle yenilenmesi (restorasyon), iyileştirilmesi (rehabilitasyon) ve farklı amaçlarla geliştirilmesi (reklamasyon) ile ekolojik ve ekonomik değerlerinin mümkün olduğu ölçüde geri kazandırılmasını amaçlayarak tamamlanmıştır.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!