Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#29 Ölüdeniz – Kıdrak Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı, Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz Beldesi’nde yer almakta olup; Ölüdeniz ve Kıdrak olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tabiat Parkı’nda Ölüdeniz bölümünün ana girişi; Muğla İl merkezine 139 km, Fethiye İlçesi’ne 15 km. uzaklıktadır. Kıdrak bölümünün ana girişi ise Fethiye ilçe merkezine 18 km, Ölüdeniz’e 3 km uzaklıktadır.

Tabiat Parkı, geniş orman alanlarına, lagüne, Kumburnu Boğazı’na, su kaynaklarına (Kıdrak Deresi), yüksek eğimli yamaçlara, zengin bitki örtüsü ve fauna çeşitliliğine, sahip olduğu kıyıların manzara güzelliğine, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere, yüksek turizm potansiyeline, üstün rekreasyonel ve yüksek peyzaj görsel değerlerine sahip olması nedeniyle; ulusal servet olarak geleceğe sağlıklı biçimde taşınabilmesi amacı ile 29/12/1983 gün ve MP.1/5–311 sayılı Bakanlık Oluru ile 950 ha.’ lık bir alan Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Tabiat Parkı için hazırlanmış olan Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında; plan kararları ve hükümlerini oluşturmaya yönelik 5 İdeal Plan Stratejisi, 12 Strateji Hedefi ve 29 Faaliyet belirlenmiştir.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!