Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#17 Sığır Kuyruğu (Verbascum eskisehirensis) Tür Koruma Eylem Planı


Verbascum eskisehirensis gibi yeni türleşen bitki taksonları ekolojik toleranslarının oldukça düşük olması ve doğada çok dar yayılış göstermeleri ile karakterize edilmektedirler. Özellikle böyle hassas bitki taksonları habitat ve ekosistemlerinde meydana gelecek değişimlere karşı oldukça duyarlı olup her an yok olma tehlikesi altındadırlar. Bu nedenle, hassas bitki taksonlarının doğadaki mevcut durumları, maruz kaldıkları etkenlerin belirlenmesi ve korunmaları için gerekli önlemlerin alınması bu taksonların korunmalarında son derece önemlidir.

Verbascum eskisehirensis hakkındaki mevcut veriler oldukça yetersiz olup tür dünya üzerinde sadece Eskişehir İli sınırları içerisindeki birkaç lokalitede tespit edilmiştir. Ayrıca çeşitli ilgi gurupları tarafından Eskişehir sınırları içerisinde mevcut bilinen populasyonlardan çeşitli tarihlerde türe ait bitki örnekleri toplanmıştır. Ancak, ilin genelini kapsayacak, türün tüm yayılış alanını ve populasyon özelliklerini ortaya çıkaracak, eğitim ve bilinçlendirmenin destekleneceği bilinçlendirme çalışmalarını tamamlayacak çalışmalar alan bazında irdelendiğinde mevcut çalışmaların oldukça yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle, bu projenin hazırlanmasına gereksinim duyulmuştur.

Projenin temel hedefi; Sığır Kuyruğu (Verbascum eskisehirensis)’nun yaşam alanlarının korunması ve uzun vadede neslinin devamını sağlamak için yapılacak çalışmalara rehberlik edecek bir tür eylem planını hazırlamaktır. Yapılan çalışmalarda; Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN) (Ek I), Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu esas alınmıştır.

Proje kapsamında; Eskişehir İli sınırlarında türün yayılış gösterdiği alanlar saptanmış, türün populasyon özellikleri ve sayıları belirlenmiş, türü ve yaşam alanlarını tehdit eden faktörler ortaya konmuş ve böylece türü tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmiştir. Ayrıca halkı bilinçlendirmek için yapılacak eğitimler planlanmış ve bu eğitimlerde kullanılacak materyaller türün tanınması ve korunmasında faydalı olacak şekilde oluşturulmuştur.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!