Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#14 Sinop İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi


Sinop İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, ulusal mevzuatımız ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve 2013 Yatırım Programında yer alan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında, 450 takvim gününde, belirlenen alanlar ölçeğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı X. Bölge Müdürlüğü’nün ilgili Şube Müdürlüklerinde biyolojik çeşitliliğin envanteri ve izlenmesi amaçlanmıştır.

Bu projeyle,10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu Sinop İli’nin biyolojik çeşitliliğinin, işe ait şartname kapsamındaki çalışma konularında, alansal olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje ile; biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, dinamik izlemenin zamansal ve konumsal eksende gerçekleştirilmesi ile doğa koruma, doğal kaynak yönetimi ve arazi kullanım planlarının yapılmasında geliştirilecek, yatırım projelerinin yönlendirilmesi ve seçeneklerin oluşturulması sağlanmıştır.

Proje kapsamında; 360 farklı lokaliteden 2500’ün üzerinde bitkinin değerlendirilmesi sonucu Sinop ve çevresinde 121 familya, 608 cins ve 1489 bitki taksonunun olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen bu türlerden toplam endemik (149) ve nadir (29) bitki taksonu sayısı toplam 178’dir. Endemik ve ender taksonlardan IUCN’e göre 3 adet Çok Tehlikede (CR), 10 adeti Tehlikede (EN), 25 adet Zarar Görebilir (VU), 140 adet Az Tehdit Altında (LC), 14 adet neredeyse tehdit altında (NT) kategorilerinde yer almaktadır. Sinop’ta sucul ve karasal vejetasyon tipleri bir arada bulunmaktadır. Buna göre karasal ekosisteme ait orman, bozuk orman, maki, step (alpinik ve ova step) kıyı kumul ve kaya vejetasyonu, sucul ekosisteme ait göl, bataklık ve dere olmak üzere dokuz vejetasyon tipi yer almaktadır. Bu vejetasyon tiplerine ait bitki birlikleri belirlenmiştir.

Tüm bu tespitler neticesinde vasküler bitkiler ve omurgalı hayvan gruplarına yönelik ayrı ayrı izlemeye konu edilecek taksonlar belirlenerek izleme planları oluşturulmuştur.

Bu proje ile Sinop İli’nin yüksek biyoçeşitliliğinin araştırılarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu hedefe ulaşma konusunda büyük yol alınan projeden sonra Sinop İli’nde yapılmaya devam edilecek diğer çalışmalar ile küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğe katkı sağlanacağı hususu bir gerçektir.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!