Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#13 Sivas İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’’ ile Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Sahip olduğu tabii kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye’nin, bu kaynaklardan verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faydalanabilmesi için bu proje büyük bir önem taşımaktadır.

Sivas İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve İç Su (akarsu, göl vd.) Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi” kapsamında; damarlı bitkiler ile omurgalı hayvanlar için literatür ve arazi çalışmaları, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için ise sadece literatür çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı sonuç raporu hazırlanmış olup ayrıca; Sivas ili için izleme planı geliştirilmiştir. Böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumları ve özellikli yaban hayvan alanları tespit edilerek, Sivas İli’in Biyolojik Çeşitlilik Haritası çıkarılmıştır. Sivas ili’nden elde edilen biyolojik çeşitlilik verileri “Nuh’un Gemisi Veri Tabanı”na girilerek, ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç raporu teslimine kadar proje kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde arazi çalışmalarına dayalı olarak Sivas ve çevresinde; flora çalışmalarına ait 105 familya, 544 cins ve 1918 türün (2061 bitki taksonunun) olduğu belirlenmiştir. Literatür kayıtlarına bakıldığında Sivas ili için Tübives (Türkiye bitki veri sistemi) veri tabanına kayıtlı toplam 1126 tür, 364 endemik takson ve alanla ilgili yapılmış Dönmez (2005) çalışmasında toplam 1395 tür, 1508 takson, 420 endemik tür sayısı belirtilmiştir. Proje sonucunda önemli tespitlerden biri; alanda bugüne kadar tespit edilen toplam tür ve endemik tür sayısının artmasıdır. Sivas ilinde toplam 451 endemik bitki taksonu tespit edilmiştir. Endemik taksonlardan IUCN’e göre 15’i Çok Tehlikede (CR), 46’sı Tehlikede (EN), 58’i Zarar Görebilir (VU), 49’u Tehlike Altına Girebilir (NT), 276’sı Az Tehdit Altında (LR) ve 7’si Veri Yetersiz (DD) kategorilerinde yer almaktadır. Literatür kayıtlarında yer alan ve sadece Sivas ili sınırlarında yayılış gösteren endemik tür sayısı 57 olarak belirtilirken bu sayının proje çalışmaları kapsamında 65’e ulaştığı söylenebilmektedir.

Sivas İli’nin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi kapsamında, yapılan arazi çalışmaları dahilinde yeni kayıtlara rastlanılmış ve bilim dünyasına sunulmuş olup; Sivas İli’nin yüksek potansiyele sahip biyolojik çeşitliliğinin tanıtılmasına katkı sağlanmıştır.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!