Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#11 Trabzon İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’’ ile Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Sahip olduğu tabii kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye’nin, bu kaynaklardan verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faydalanabilmesi için bu proje büyük bir önem taşımaktadır.
Trabzon İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve İç Su (akarsu, göl vd.) Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi teknik şartnamesi kapsamında belirtilen işler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü kontrolünde şirketimiz Turunç Peyzaj Ltd. Şti. tarafından yürütülmüştür. Söz konusu iş, 2013 yılı Aralık ayı sonunda sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılan yer teslimi ile başlamış olup; 2014 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanmıştır. Proje süresi 365 takvim günüdür.
Proje kapsamında biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı sonuç raporu hazırlanmış olup ayrıca; Trabzon İli için izleme planı geliştirilmiştir. Böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumları ve özellikli yaban hayvan alanları tespit edilerek, Trabzon İli’nin Biyolojik Çeşitlilik Haritası çıkarılmıştır. Trabzon ili’nden elde edilen biyolojik çeşitlilik verileri “Nuh’un Gemisi Veri Tabanı”na girilerek, ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilmesine katkı sağlayacaktır.
Proje kapsamında; 212 farklı lokaliteden 1500 ün üzerinde bitkinin değerlendirilmesi sonucu Trabzon ve çevresinde 120 familya, 485 cins ve 1373 bitki taksonunun olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen bu türlerden toplam endemik (96) ve nadir (7) bitki taksonu sayısı toplam 103’dür. Endemik ve ender taksonlardan IUCN’e göre 1 adet Çok Tehlikede (CR), 11 adeti Tehlikede (EN), 22 adet Zarar Görebilir (VU), 64 adet Az Tehdit Altında (LR), 5 adeti Veri Yetersiz (DD) kategorilerinde yer almaktadır.
Bu proje ile Trabzon İli’nin yüksek biyoçeşitliliğinin araştırılarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu hedefe ulaşma konusunda büyük yol alınan projeden sonra Trabzon İli’nde yapılmaya devam edilecek diğer çalışmalar ile küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğe katkı sağlanacağı hususu bir gerçektir.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!