Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#12 Tunceli İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’’ ile Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Sahip olduğu tabii kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye’nin, bu kaynaklardan verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faydalanabilmesi için bu proje büyük bir önem taşımaktadır.

“Tunceli İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve İç Su (akarsu, göl vd.) Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi İşi” adlı bu proje, 20.12.2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ile Turunç Peyzaj Tasarım Planlama Uygulama Proje İnşaat Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile başlamıştır.

Proje kapsamında biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı sonuç raporu hazırlanmış olup ayrıca; Tunceli İli için izleme planı geliştirilmiştir. Böylece hedef türlerce zengin habitatlar, özellikli bitki toplumları ve özellikli yaban hayvan alanları tespit edilerek, Tunceli İli’in Biyolojik Çeşitlilik Haritası çıkarılmıştır. Elde edilen biyolojik çeşitlilik verileri “Nuh’un Gemisi Veri Tabanı”na girilerek, ülkemizin biyolojik çeşitlilik verileri bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilmesine katkı sağlayacaktır.

Projenin tamamlanma aşamasında tüm çalışmalar neticesinde elde edilen çıktılar hem il hem de ülke bazında heyecan verici boyuta ulaşmıştır. Bunun en önemli nedeni IUCN tehlike kategorilerine göre EX (Nesli tükenmiş) olarak belirlenen bir bitki türünün (Silene surculosa-Kalan Nakılı) proje kapsamında Tunceli İli’nde yayılış gösterdiğinin tespit edilmesi olmuştur. Bununla birlikte 310 takson alanda yapılan flora çalışmalarıyla ilk defa Tunceli için kaydedilmiştir. Küresel ölçekte biyolojik çeşitlilikte artık var olmadığı belirtilen bir türün doğal ortamda yaşamını sürdürüyor olmasının tespit edilmesi bu türün genetik çeşitliliğe katkısının da sona ermediğini ıspatlamaktadır. Bu tespit ile birlikte proje kapsamında hem omurgalı hayvanlar hem de vasküler bitkiler konusunda yeni tür tespitleri ve yeni tür kayıtları hem Tunceli İli’ne hem de bilim dünyasına kazandırılmıştır. Proje sürecinde yapılan arazi çalışmalarında; damarlı bitkiler konusunda, 616 farklı lokaliteden yaklaşık 3.000 adet bitki örneği toplanmış olup teşhisler sonucunda 95 familyaya ait, 480 cins ve bu cinlere ait 1503 takson tespit edilmiştir. Proje kapsamında toplanan bu bitki örnekleri arasında yeni tür olma ihtimali çok yüksek olan en az 10 bitki türü üzerindeki çalışmalar Vasküler Bitki uzmanı Yrd. Doç. Dr. Metin ARMAĞAN tarafından devam etmektedir. Yeni bitki türlerinin bilim dünyası tarafından kabul edilmesiyle Tunceli İli’nin biyoçeşitliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!